Attestar og sjukemeldingar

Ved trong for sjukmelding, må det avtalast time hos lege, dette gjeld og ved forlenging av sjukmelding dersom ikkje anna er avtalt.
Tilbakedatering kan kun skje dersom tidleg kontakt er dokumentert i journalen.

 

Det kan utstedast offhsoreattest og sjømannsattest ved legesenteret

 

Søknad om TT-kort/handikap parkering/diverse stønader krever timebestilling