Vaksine

Influensavaksine

Influensavaksine er i hovudsak tiltenkt pasientar i risikogruppene, https://www.fhi.no/

Kommunen annonserer faste dagar for vaksinering av sesonginfluensa.

Legesenteret tilbyr også influensavaksine til dei som ikkje kan nytta seg av det offentlege tilbodet

 

Reisevaksiner

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret tlf 480 78 895