Vaksine

Influensavaksine/pneumokokkvaksine: 

Vaksinering via fastlege vil bli gitt til pasienter i risikogrupper som er på legetime og som ikkje kan møte på fellesvaksinering grunna helseutfordringer.

 

Reisevaksiner

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret tlf 481 44 387