Slik bestiller du

Det er mange som ynskjer å nå oss, og det kan til tider ta noko tid å kome til. Dersom du vil gjere det enkelt og spare tid kan du nytte helsenorge.no

Bruk tenesta «Bestill Time». Kostnadsfritt

OBS! Legetime som hastar i dag, må avtalast på telefon, tlf 53 00 62 62

Om du treng legetilsyn utenom opningstider ring legevakt 116 117

Er det akutt og står om liv, ring 113

 

Avbestille time, eller endre timeavtale :

Avbestilling må skje innan 24 timar før konsultasjonen skal finna stad, elles vert timen belasta.
Legetimar kan avbestillast/endrast frå Helsenorge.no

Reseptar på faste medisiner

Heiane legesenter oppmodar om å bestilla resept via Helsenorge.no; bruk tenesta «Bestill resept». Kostnadsfritt.

Dersom du treng medisin utover dei vanlege, må du bestilla time hos lege

Heimebesøk

Heimebesøk må alltid avtalast med den enkelte lege, ta kontakt på telefon 53 00 62 62