kopi

 

 

Hei, sender over litt info som avtalt.

Trenger ikks så mye tektst, det skal være enkelt.

Har sett litt på ulike sider, tenker det skal være enkelt  og ikke mye tekst.

Øyo legekontor har en liten inforamtiv side, lervik legekontor og lansbylegene stord også
Kontakt/ Besøk: Me held til i Rundehaugen 19 Nabobygget til XY bensinstasjon på Heiane Vis kart Telefonnummer 53006262
Postadresse: Heiane legesenter, Rundehaugen 19, 5412 Stord
Digital løysing : https://helsenorge.no/fastlege  :
  • Forny resept, bestill time(ringetime, videotime, e-konsultasjon),
  • kontakt legekontoret,
  • e-konsultasjon

Åpningstider

Måndag-torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-14.00
Lørdag:Stengt
Søndag: Stengt

Telefontid

Alle dager: kl. 08.15–11.30
Mandag-torsdag  også  13:00-14:00
Fredag også 12:30-13:00

Om Helsenorge

Grunna krav om sikker innlogging har Heiane legesenter opna for digital kontakt via helseportalen Helsenorge.no. Dette er ein offentleg helseportal for alle, som gjev pasientar og innbyggjarar ein portal med kvalitetsikra helseinformasjon og digitale tenester samla på ein stad.
All informasjonsutveksling vert dokumentert.

Korleis går du fram:

Logg inn på https://helsenorge.no/fastlege, krev bankid/ buypass. Du må krysse for samtykke til bruk av dialog med fastlege om du ønsker dette. Svar/ varsling frå legekontoret skjer ved SMS, dette er kostnadsfritt for pasientane.
Heiane legesenter har opna for desse tenestene via Helsenorge.no:                    •

«Forny resept» Gjeld kun faste medisiner
-«Bestill time» Du kan be om time, men ikkje booke direkte i timebok enno • –
«Kontakt legekontoret» Kun enkle spørsmål til resepsjonen •
«E konsultasjon» Kostnad som ved vanleg oppmøte til time ( turnulege har ikke mogligheit for e-konsultasjon)

 Lege/ Helsepersonell kan senda deg helseinformasjon digitalt frå sitt pasientjournalsystem
Dersom du treng hjelp til å ta tenestene i bruk, snakk med oss eller ring brukerstøtte hos 800HELSE på tlf. 800 43 573.

Bestille time?

Heiane legesenter oppmodar om å bestilla vanlege legetimar via Helsenorge.no.; bruk tenesta «Bestill Time». Kostnadsfritt
OBS! Legetime som hastar i dag, må avtalast på telefon, tlf 53 00 62 62
Er det akutt og står om liv, ring 113
Avbestille time, eller endre timeavtale Avbestilling må skje innan 24 timar før konsultasjonen skal finna stad, elles vert timen belasta..
Legetimar kan avbestillast frå Helsenorge.no

Reseptar på faste medisiner

Heiane legesenter oppmodar om å bestilla resept via Helsenorge.no
Bruk tenesta «Bestill resept». Kostnadsfritt.
Dersom du treng medisin utover dei vanlege, må du bestilla time hos lege

Heimebesøk

Heimebesøk må alltid avtalast med den enkelte lege, ta kontakt på telefon 53 00 62 62

Attestar og sjukemeldingar

Ved trong for sjukmelding, må det avtalast time hos lege, dette gjeld og ved forlenging av sjukmelding dersom ikkje anna er avtalt. For erklæring som gjeld skulefråver, kan det avtalast time hos sjukepleiar
Tilbakedatering kan kun skje dersom tidleg kontakt er dokumentert i journalen.

Petroleumslege og Sjømannslege

Det kan utstedast offshoreattest og sjømannsattest ved legesenteret
Influensavaksine Influensavaksine er i hovudsak tiltenkt pasientar i risikogruppene, https://www.fhi.no/ Kommunen annonserer faste dagar for vaksinering av sesonginfluensa. Legesenteret tilbyr også influensavaksine til dei som ikkje kan nytta seg av det offentlege tilbodet

Dersom du ikkje er nøgd

Me som arbeider ved Heiane legesenter har som mål at folk skal kjenna seg trygge på at dei får den hjelpa dei treng, og at me møter alle med respekt og forståing. Skulle du av ulike grunnar ikkje vera nøgd med Heiane legesenter, vil me oppmuntra deg til å ta dette opp direkte med oss.