Ymse

Dersom du ikkje er nøgd

Me som arbeider ved Heiane legesenter har som mål at folk skal kjenna seg trygge på at dei får den hjelpa dei treng, og at me møter alle med respekt og forståing. Skulle du av ulike grunnar ikkje vera nøgd med Heiane legesenter, vil me oppmuntra deg til å ta dette opp direkte med oss.