Attestar og sjukemeldingar

Fraværsattest videregåande skule: Ein må ta kontakt første fraværsdag for å få dokumentert fravær, eleven må møte på time for å få attest.

Ved trong for sjukemelding, må det avtalast time hos lege, dette gjeld og ved forlenging av sjukemelding dersom ikkje anna er avtalt.

Tilbakedatering kan kun skje dersom tidleg kontakt er dokumentert i journalen.

Me har legar med autorisasjon for  offshoreattest og sjømannsattest ved legesenteret.

Søknad om TT-kort/handikap parkering/diverse stønader krever timebestilling